loading

GRADIOR TECH - logo a vizuální identita

Zařazeno: Galerie

Zadání

Společnost GRADIOR TECH je přední dodavatel divadelních technologii. Spojit svět techniky a umění je výzva.

Řešení

Technicky konstruované logo nese odkaz na jevištní plochu a žlutá barva evokuje záři reflektorů. Hlavní prvky vizuálního stylu představují kulisy a zároveň evokují 3D prostor.

Součásti projektu

Návrh logotypu a vizuální identity firmy a její prezetace a obhájení u zákazníka

Dopracovaní logotyu a tvorba logomanuálu

Rozpracování vizuální identity, vytvoření design manuálu

Tvorba merkantilií - vizitky, dopisní papíry, obálky, atd.

Tvorba reklamních tiskovin

Výroba navržených produktů - tisk, reklamní předměty

Supervize při používání nové vizuální identity zákazníkem