loading

Katalog ABB jističe

Zařazeno: Galerie

Zadání

Vytvoření českých produktovéých katalogů z dodaných obrazových materiálů a zdrojových anglických textů. Samozřejmě rychle a precizně.

Řešení

Kromě standardní výroby katalogu jsme realizovali i odborný technický překlad do českého jazyka.

Součásti projektu

Adaptace korporátní identity a layoutu katalogů

Odborné technické překlady do češtiny

Sazba katalogu a korektury

Předtisková příprava

Tisk katalogů