loading

Katalog betonové dlažby DITON

Zařazeno: Galerie

Zadání

Beton dnes již není šedý a nudný, naopak může být barevný a moderní. Stejně tak musí vypadat i katalog, který zaujme a přesvědčí zákazníka.

Řešení

Hlavním cílem bylo co nejvěrnější podání produktů ve fotografiích, vzorků povrchů a textur. Grafika katalogu nesměla "přerazit" produkty, ale co nejlépe pomoci s orientací v katalogu. 

Součásti projektu

Koncepce katalogu

Grafický návrh a layout

Fotografování produktů, ořez jednotlivých produktů

Barevné korekce a retuše fotografií realizací

Sazba katalogu a korektury

Barevně věrné nátisky pro ověření barevnosti před tiskem

Předtisková příprava