loading

Laboratorní katalog MERCI

Zařazeno: Galerie

Zadání

Společnost MERCI má pro laboratoř téměř vše. Však také zvládnout nasázet a vyrobit katalog o téměř 700 stranách chce zkušeného realizátora.

Řešení

Perfektní organizace a plánování projektu je základem úspěchu. Přesně nastavené procesy a kontrolní body nám dovolily úspěšně zvládnout i takto náročný projekt.

Součásti projektu

Koncepce katalogu

Projektové řízení

Grafický návrh a layout

Sazba katalogu a korektury

Předtisková příprava

Vytištění katalogu v několikatisícovém nákladu