loading

Webová a desktop aplikace konfigurátoru eskalátorů

Zařazeno: Galerie

Zadání

Vytvořit vizuální konfigurátor eskalátoru pro web i desktop s možností exportů výsledné konfigurace eskalátoru

Součásti projektu

Koncepce

3D modely eskalátoru

Grafika

Programování web aplikace

Programování desktop aplikace