loading

Informační brožura OTIS Eskalátory

Zařazeno: Galerie

Zadání

OTIS Břeclav výrábí moderní eskalátory do celého světa. Brožura má podat základní technické informace a designové varianty.

Součásti projektu

Návrh grafické koncepce a layoutu

Grafické práce, sazba

3D modely a rendery eskalátorů

Tisk